Địa chỉ: Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh