Địa chỉ: Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Đông Cứu

Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh