Địa chỉ: Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Hoạt động 20/11/2019 tại Mầm non Đông Cứu.