Địa chỉ: Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Hoạt động thi bé khỏe tài năng