Địa chỉ: Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Khai giảng năm học 2019-2020.