Địa chỉ: Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Lao động, vệ sinh phòng chống Covid-19 tại Trường Mầm Non Đông Cứu, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh.