Địa chỉ: Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - 6/2017